info@blackbox-fest.com

тел./факс: 032 26 39 06, 032 52 58 85

Фондация "Черната кутия"

Фестивал за театър и сьвременен танц ”Черната Кутия”

ул. Отец Паисий, 37

4000, Пловдив

България