Фондация “Черната Кутия”

Фондация “Черната Кутия” e неправителствена организация с общественополезна дейност създадена през 2007 в град Пловдив. Нейната политика е да развива и продуцира собствена културна продукция в областта на изкуството, осъществявайки такива проекти като Международният фестивал “ Черната Кутия” в партньорство с Община Пловдив, Министерство на културата на Република България, Фонд “ Култура “ и Общински институт "Старинен Пловдив".