Издания:

VI-ти международен фестивал „Черната кутия” - 2012

V-ти международен фестивал „Черната кутия” - 2011

IV-ти международен фестивал „Черната кутия” - 2010

III-ти международен фестивал „Черната кутия” - 2009